Breaking News
Loading...
Thursday, 29 October 2009
छ्त्रपती शिवाजी महाराजांचे चीत्र (Original)

छ्त्रपती शिवाजी महाराजांचे त्यांच्या समोर बसून काढलेले चीत्र आहे . त्यावर खुद्द महाराजांची स्वाक्षरी आहे . हे ची...

छ्त्रपती शिवाजी महाराजांचे चीत्र (Original)

छ्त्रपती शिवाजी महाराजांचे त्यांच्या समोर बसून काढलेले चीत्र आहे . त्यावर खुद्द महाराजांची स्वाक्षरी आहे . हे ची...

Wednesday, 28 October 2009
no image

एक रोमहर्षक प्रपोज तू फ़क्त माझ्या सोबत होतिस ह्या आठ्वानिनेच किती सुखावतो मी, ते तुझं माझं वाळू वर एकत्र पायाची छठा उमटवत दूरपर्यंत चालणं...

no image

एक रोमहर्षक प्रपोज तू फ़क्त माझ्या सोबत होतिस ह्या आठ्वानिनेच किती सुखावतो मी, ते तुझं माझं वाळू वर एकत्र पायाची छठा उमटवत दूरपर्यंत चालणं...

Monday, 26 October 2009
Friday, 23 October 2009
मन हे एक फुलपाखरू........

मन हे एक फुलपाखरू........ मन हे फुलपाखरासारख आसत जस फुलपाखराच जीवन तसच हे मन ही नाजुक आसत ............ फुलपाखराला हात लावला की ते सापड...

मन हे एक फुलपाखरू........

मन हे एक फुलपाखरू........ मन हे फुलपाखरासारख आसत जस फुलपाखराच जीवन तसच हे मन ही नाजुक आसत ............ फुलपाखराला हात लावला की ते सापड...

Thursday, 22 October 2009
ती आणि तिच्या स्वप्नातला राजकुमार...

ती आणि तिच्या स्वप्नातला राजकुमार.... ती. जणू राजकुमारी. स्वप्नं पाहणारी. आजपर्यंत तिला कोणत्याच संकटाची कधी झळ लागली नव्ह्ती. आपल्या बाब...

ती आणि तिच्या स्वप्नातला राजकुमार...

ती आणि तिच्या स्वप्नातला राजकुमार.... ती. जणू राजकुमारी. स्वप्नं पाहणारी. आजपर्यंत तिला कोणत्याच संकटाची कधी झळ लागली नव्ह्ती. आपल्या बाब...

Wednesday, 21 October 2009
no image

काय हरकत आहे....? जीव ओवालातो ना मी वाट पाहतो तुझ्या येण्याची काय हरकत आहे....? तुझं हसणं बोलणं वावरणं आवडतं मला तुझं निखळ स्वच्छ वागणं ...

no image

काय हरकत आहे....? जीव ओवालातो ना मी वाट पाहतो तुझ्या येण्याची काय हरकत आहे....? तुझं हसणं बोलणं वावरणं आवडतं मला तुझं निखळ स्वच्छ वागणं ...

असाव कुणीतरी.....

असाव कुणीतरी..... असाव कुणीतरी.....तुज़्यामधे मी हरवले म्हननारी..... असाव कुणीतरी.....तुज़्यामधे मी हरवले म्हननारी..... असाव कुणीतरी........

असाव कुणीतरी.....

असाव कुणीतरी..... असाव कुणीतरी.....तुज़्यामधे मी हरवले म्हननारी..... असाव कुणीतरी.....तुज़्यामधे मी हरवले म्हननारी..... असाव कुणीतरी........