Breaking News
Loading...
Thursday, 19 November 2009

कोणी हीरो सिनेमातला.....कोणी खरा ..
कोणी खोटा...
कोणी हीरो तिच्या आयुष्यातला.
तर कोणी तुमच्या...
पण मी हीरो माझ्या आयुष्यातला....
सुख काय असता माहित नाही
कारण दुःख मोजत सारे आयुष चालले ...
पण जगण्याची माझी जिद्द खरी आहे.
आणि मनहुंच मी माझ्या आयुष्याचा हीरो आहे ..
ना नशिबाची साथ...
सतत कमरेत लात
तरीही 'कना' ताठ...
हे असच माझा जागना आहे
आणि मन्हुनाच मी माझ्या आयुष्याचा हीरो आहे.
एक हावी स्वप्नसुंदरी
अस सारख वाटत.
पण खरा तर ते फ़क्त
स्वपनात्च परवडता
माझा जागना मन्झे
स्वप्न आणि वास्ताव्तला खरा मेळ आहे
आणि मनहुंच मी माझ्या आयुष्याचा हीरो आहे.
दुस्रयांचा आदर्श होण्यापेक्षा
स्वताच स्वतः साठी आदर्श व्हा.
कारण खरा हीरो इथे प्रतेकत दडलाय
पण हेच कलायला मानसा
तुझा सारे आयुष खर्ची पडले
पण माझ्यासाठी तरी
मी माझ्या आयुष्याचा हीरो आहे....

0 comments:

Post a Comment