Breaking News
Loading...
Saturday, 14 November 2009

असा कोणी असेल का ?

असा कोणी असेल का?
आयुष्याच्या नवीन वळणावर,
माझा हाथ विश्वासाने पकडणारा,
असा कोणी असेल का?
जीवनाच्या काटेरी रस्त्यावर,
प्रेमाचे फुल पडणारा
असा कोणी असेल का?
पावसात भिजताना ,
पावसातून माझे अश्रू ओळखणारा
असा कोणी असेल का?
माझ्या डोळ्यात पाहून ,
माझे अन्तः करण ओळखणारा
असा कोणी असेल का?
माझ्यातली मी शोधून देणारा,
आणि माझ विश्व होणारा,
असा कोणी असेल का ?
कळत नकळत झालेली माझी चूक,
हक्काने सांगून ती सुध्रावणारा
असा कोणी असेल का ?
मी रडत असताना ,
स्वतः चा खांदा भिजवणारा
असा कोणी असेल का?
आणि आणि मला माझ्या
ह्या स्वप्नातून उठवणारा ,
असा कोणी असेल का ?

0 comments:

Post a Comment