Breaking News
Loading...
Friday, 29 January 2010
अबोल प्रेम

हे फक्त माझ्याचसोबत नेहमी असंच घडणार आहे? तुझ्याबरोबरची प्रत्येक भेट 'ते' न बोलताच संपणार आहे? भेट-वेळ रोजची ठरलेलीच तरी अजून काय ठर...

no image

काळ या शब्दाचा अर्थ मृत्यू नव्हे. तसेच कालसर्प हा योग आहे, दोष नाही, हे प्रथम लक्षात घ्यावे. एकूण 12 प्रकारचे विशेष योग असतात. या योगाच...

Wednesday, 27 January 2010
Tuesday, 26 January 2010
no image

फार काही नकोय रे तुझ्याकडून... फक्त मिठीत घे... एखाद्या संध्याकाळी मनात वादळ उभ राहिल्यावर.. फक्त मिठीत घे... सगळी दुनिया विरोधात असल्यावर.....

Friday, 22 January 2010
अजुन तिचं मन काही.........वळलं नाही......!

काल तिच्या सोबत चालत होतो... चालता चालता बोलत होतो... बोलता बोलता रस्ता कधी संपला कळलं नाही... अजुन तीच मन काही.........वळलं नाही......! नवि...

Thursday, 21 January 2010
no image

------ ती भेटली ! एका प्रवासात, एक कंतालवाना प्रवास तिच्या मुले आनंद मई झालेला. ती भेटली एक स्वप्न सुंदरी सारखी ! तिचे मनाला भुरल घालणारे रू...

no image

कोणाला तरी २ शब्द सांगावे म्हणतो मनातले गुपित उलगडावे म्हणतो हे ऐकण्या साठी तू येशील का माज्याशी २ शब्द बोलशील का? शब्दांच्या साखलित मी बांध...

no image

एकदा एक माणूस नवी कोरी कार धूत होता. अगदी मन लावून त्याचे काम चालले होते. तिथेच असलेली त्याची चार वर्षाची मुलगी दगड घेऊन काही तरी करत होती. ...

no image

आयुष्य हे समुद्र आहे,हृदय हा किनारा आहे, आणि  मित्र म्हणजे लाटा आहेत. समुद्रात किती लाटा   आहेत हे महत्वाचा नसून, त्या किनारयाला किती स्पर्श...

no image

मुलात  science ला admission घेणे म्हणजे स्वताला  काही वर्ष अभ्यासासाठी  बांधून घेणे. science ला कॉलेज एन्जॉय कारन म्हणजेच अभ्यास करण. त्यातू...

no image

गंधा (सुगंधा) आणि राजा दोघं कितीतरी वेळ नुसते एकमेकांकडे पाहत होते. ते एक महिन्यापासून एकमेकांना ओळखत असले तरी प्रत्यक्ष एकमेकांसमोर प्रथमच ...

no image

दुपारची वेळ साधारणात दीड वाजले असावेत. ऊन नुसतं भणभणत होत. एखादं भयानक स्वप्न किंवा भयानक दृश्य पाहून घाम फुटावा तसा अंगातून घाम फुटत होता. ...

no image

आठवते का तुला कॉलेज च्या जिन्या वरुन धडकून पडला होतास तू... 15 दिवस हात गळ्यात बांधून घेतला होतास तू.... सॉरी बोलण्या करता भेटला नाही तू ......

काय सांगू मित्रांनो पोरीने नेलं होतं काळीज चोरून!!

नटून थटून आली जेव्हा ती बेस्ट बसमधून… काय सांगू मित्रांनो पोरीने नेलं काळीज चोरून!! पाहताच तिला मी एकदम क्लीन बोल्ड झालो… एप्रिल च्या कडकडीत...

no image

तुझ्या रुपात मन कैद माझे झाले. तो कविता वाचत होता. "गप रे" ति वैतगली होति. जरा सिरीयस बन. २ वर्षे झालीत.. बाबा मागे लागलेत लग्नासा...

तू अशीच आहेस,

तू अशीच आहेस, एकटी एकटी जगनारी..... सर्वात असाताना देखील, स्वतःहाच्या शोधात फिरनारी..... तू अशीच आहेस, खुप प्रेमाने बोलणारी आपल्या सरळ वागण्...

no image

तीला स्वप्न बघायला आवडतात, अन मला स्वप्नात ती, तीला पाऊस फ़ार आवडतो, अन मला पावसात ती, तीला हसायला आवडत, अन मला हसताना ती, तीला गप्प रहायला आ...

no image

"परि" नसली तरी "खरी" असावी ती... सुसंकृत, भारतीय परंपरा जपणारी. आपल्या संस्कृतीचा अभिमान असणारी. "मी मराठी भाषिक&qu...

no image

तुझं ते निरागस बोलणं मला खुप आवडतं , चारचौघातही तुझ वेगळेपण अगदी आपसुखच जाणवतं!!! डोळ्यात तुझ्या दिसुन येतो माझ्यावरचा अतोनात विश्वास, खळखळू...

no image

जेव्हा मध्यरात्रीच्या ठोक्याला तुमच्या हृदयाचा ठोका न चुकवता ती चा फोन येतो, आणि तुम्ही थोड्या वेळा पूर्वीच तिला आठवलेल असत तेव्हा तुम्ही प्...

no image

काय सांगु माझ्या बद्दल मलाच काही कळत नाही पानात पडेल ते खाल्ल्या शिवाय पोटच आमच भरत नाही. काय सांगु माझ्या बद्दल मलाच काही कळत नाही बोलायच ख...

कधी कधी अदिती,जगताना कुणी आपलं वाटतं

  कधी कधी अदिती,जगताना कुणी आपलं वाटतं कधी कधी अदिती,तो गेल्यावर एक ते स्वप्न वाटतं अशात कुणी कसे रोखावे आसवांचे झोके अन कसे कुणी म्हणावे , ...

no image

तरुण शेतकरी डोंगरावरच्या देवाच्या दर्शनासाठी निघाला होता. डोंगर त्याच्या खेडय़ापासून तसा फार लांब नव्हता. पण शेतीच्या कामांमुळे अनेक दिवस जाऊ...

no image

ती एकदा आजीला म्हणाली मुलीनेच का ग नेहमी सासरी जायचं? आपली माणसं सोडून तीनेच का परक घर आपलं मानायचं? तिच्याकडुनच का अपेक्षा जुनं अस्तित्व वि...

no image

काही कळतच नाही मला नक्की कुणाचे चुकतंय काय? असे तर दुःखी होतोय दोघेही आपण ह्यावर नक्की उपाय काय? नाही ग माझ्या मनात तुला वाटते तसे काहीही नस...

no image

अस कुणीतरी जिवनात याव् " तु माझी,तु माझी,"म्हणत् प्रेमाने जवळ घ्याव्, फक्त त्याच्या स्पर्शाने अंगावर रोमांच याव्, अस कुणीतरी जिवना...

no image

कळायला लागल्यापासुन मला वाटायचं समुद्र किना-यावर बसुन "तिच्या" खांद्यावर हात टाकुन शेंगदाणे खाण्यालाच प्रेम म्हणतात अगदी अलीकडेच म...

no image

एक सांगु तुला खरं खूप आवडते मला ! तुझं ते मोकळे केस बांधणं केस बांधताना हेअर बँड दाताने पकाडणं दोन्ही हात केसावरून फिरवताना , तुझं ते किंचीत...

no image

पहिली भेट, पहिल्या परिक्षेसारखी! उत्तराची वाट पाहणाऱ्या अगतिक प्रश्नासारखी... पहिल्या भेटीत.. एकमेकांची नजर चुकवून एकमेकांना पहायचं असतं, स्...

no image

१. तु माझा भाउ आहे.. घाबरायच नाही. २.भीडु आपल्याला बिलकुल चाढली नाही.. ३. गाडि मी चालवणार, तु मुकाट पणे माग बसायच. ५. तु आपल्या बोलण्याच मना...

no image

देवा मले पुन्हा शाळेत नेउन टाक.....!!, डब्बा, वाटरबैग, पाटी अन दप्तर, कम्पास, लेखन, पेन्सिल अन रब्बर..,, गावचा फाटा, तिथून शालेची वाट, देवा ...

no image

चार पावलं आपण सोबत चालत जाऊ तुझे आणि माझे सूर कुठवर जुळतात पाहु... अर्थात जमत असेल तर चल मी आग्रह करणार नाही आज तरी, "तुला यावच लागेल, ...

no image

आता तु नाहीस म्हणून काय झाले तु दिलेल्या आठवणी तरी आहेत तुझ्या बरोबर राहीलेल्या प्रत्येक क्षणाच्या जाणिवा तरी आहेत आता तु नाहीस म्हणून काय झ...

no image

>>त्यांच्या ओळखीच्या एक मुलीचे लग्न ठरले. योगायोगाने माहेरचे आणि सासरचे आडनाव एकच होते. हे कळल्यावर पु.लं. म्हणाले "बाकी काही म्ह...

तूच एक असशील ना ?

शब्दांत नाही सांगता येणार डोळ्यांतुन समजुन घेशील ना ? अस्वस्थ होइन मी जेव्हा धीर मला देशील ना ? माझ्याही नकळत दुखावले तुला तर माफ़ मला करशील ...

no image

सोन्याचा चमचा तोंडी घेऊन जन्मलेली तू इथ मात्र चमच्यापासून संसार उभा केलास? वीस बाय वीस च्या किचनमधे वावरणारी तू इथ मात्र दहा बाय बाराच्या चौ...

no image

व्यक्ती एकटा असला म्हणजे हरवतो’, असे प्रसिध्द लेखक व. पु. काळे यांनी त्यांच्या ‘पार्टनर’ पुस्तकात म्हटले आहे. मनाला शांती मिळावी म्हणून आपण ...

प्रेम म्हणजे प्रेम असत........

प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं अगदी सेम असतं ! काय म्हणता? या ओळी चिल्लर वाटतात? काव्याच्या दृष्टीने थिल्लर वाटतात? अस...

no image

तू अलगद हात धरलास नि खांद्यावर भार टाकलास तू सावरलसं तुझ्या केसांना पण चेहरा माझा झाकलास तू अलगद हात धरलास स्वप्नांचा मी राजा झालो ह्या धगधग...

no image

देवाने विचार केला, TV घेउन यावा एवढं त्यात काय आहे, आपणही बघावा सकाळी भाविक प्रवचनं बघून देव मोठा खुश झाला एकापेक्षा एक भेसुर बाबा पाहून मात...

no image

होता तो कोहिनूर हिरा नाव त्याचं 'शिवाजी राजा' महाराष्ट्र माझा होता अंधारात औरंगजेबरूपी अजगराच्या विळख्यात अडकली होती भवानीमाता माझी ...

no image

स्थळ - पुणे शहरातील एक बस-स्टॉप पात्रे - ‘खडूस’ ह्या शब्दाखेरीज दुसरा कुठला शब्द सुचु नये असे सत्तरीतले एक गृहस्थ. मी त्यांच्या बाजूस जाऊन र...

प्रेयसीला असे खुश ठेवा..Tips to make your girlfriend happy  :)

प्रेयसीच्या चेहर्‍यावर हास्य पाहू इच्छित असाल तर खाली दिलेल्या टिप्सचे पालन करा. त्यामुळे तुमची प्रेयसी आनंदीत होईलच शिवाय तिला आनंदी पाहून ...

no image

खरच सांगतो पोरंनो,पोरी महागात पडतात तुम्हाला काय,मला काय सर्वांनाच पोरी आवडतात जास्त जवळ जाऊ नका कनाखाली ओढतात खरच सांगतो पोरंनो,..............

मनापासून ती खूप आवडते मला

मनापासून ती खूप आवडते मला तिच्या मनातलं, पण माहीत नाही मी दिलेल्या फुलांपैकी एकही फुल तिच्या हृद्याच्या वहीत नाही श्वासाहून जास्त तिचे विचार...

no image

शेवटी तु मला विसरलीसच पण मी कसा विसरु तुला कसा विसरु त्या जागवलेल्या रात्री कशा विसरु त्या आगीच्या ज्वाळा कशा विसरु त्या ह्रुदयातुन उठणाऱ्या...

no image

प्रेम मागुन मिळत नाही प्रेम वाटावं लागतं ध्यानी मनी नसताना अवचित भेटावं लागतं माझ्यावर प्रेम करा असं म्हणता येत नाही करु म्हटल्याने असं काही...

no image

ऐक सांगतो मित्रा, प्रेमात कधी पडू नकोस... पडलास जर एकदा, तर नशीबावर मात्र रडु नकोस... प्रेम व्यर्थ आहे, प्रेम पाप, प्रेम म्हणजे स्वातंत्र्या...

एकदा एक झाड़ वेलीच्या प्रेमात पडल ,

एकदा एक झाड़ वेलीच्या प्रेमात पडल , तिला पाहताच त्याला तीच वेड लागल , वेलीला विचारू तरी कस? या प्रश्नाने त्याला पछाडल, पण, आपण जरा धीर धरावा...

no image

एकच क्षण हवाय तुझ्याबरोबर बोलायला सुख तुला द्यायला दुख तुझे जाणून घ्यायला एकच क्षण हवाय तुझ्यासमोर बसायला तुला डोळे भरून पाहायला तुझे चित्र ...

no image

ती म्हणाली होती प्रेम आहे माझे तुझ्यावर नाही उमजला अर्थ तेव्हा तिच्या बोलण्याचा माझ्याजवळं ती नाही, आता प्रत्येक आठवण सांधतो आहे न कळलेल्या ...

no image

चमचमत्या किनारीची, तु कोरीव चांदणी, गोर्‍या चेहर्‍यावर तुझ्या नांदते हास्य नंदिनी तू अशी कोमल, फुलांची गंधराणी, तुला पाहता दरवळे, सुंगध मनोम...

पुण्याच्या मुलींचे नखरे सांगा पाहु…..

मोबईल मध्धे balance नाहि आहे रे तु फ़ोन कर ना……… प्लीजजजजजज…. 2 किवा 3 वेळा सारखा Mis Call देणार म्हणजे आपण समजून जायचे की आपल्याला Call कराय...

Wednesday, 20 January 2010
तुझ्याचसाठी…….

तुझ्याचसाठी सजली आज तुझी ही सखी साज श्रृंगार करू कसा आणि किती किती || १ || रात्रीकडूनी आज चोरीले थोडेसे हे काजळ नयनामधे भरता मी ते चाहुल देई...

काय माहीत कशी असेल ती !

सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती, गालावर सुरेख खळ पडून ह सेल ती, कारण नसताना खोटी च रुसेल ती, काय माहीत कशी असेल ती ! एकुलती एक सर्वात थोरली असेल त...

no image

राजा आणि कवी     पृथ्वीराज चौहान हा दिल्लीच्या तख्ताचा शेवटचा हिंदू राजा. तो महापराक्रमी व कुशल धनुर्धर होता. चंद वरदायी हा त्याच्याच दरबारा...