Breaking News
Loading...
Thursday, 21 January 2010

आठवते का तुला
कॉलेज च्या जिन्या वरुन धडकून पडला होतास तू...
15 दिवस हात गळ्यात बांधून घेतला होतास तू....
सॉरी बोलण्या करता भेटला नाही तू .....
असा का वेडा तू...
असा का वेडा तू...

आठवते का तुला
स्टडी टूर ला प्रपोज केले होतेस मला तू..
मी नाही बोलले म्हणून आजारी पडला होतास तू...
हो.. बोलण्या करता लवकर मला भेटला नाही तू .....
असा का वेडा तू...
असा का वेडा तू...

आठवते का तुला
रोज मला भेटण्या साठी घरी खोटे बोलायचा तू....
सुट्टी च्या दिवशी पण हॉस्टेल वर यायचस तू...
मिस च्या शिव्या खायचास तू....
असा का वेडा तू...
असा का वेडा तू...

आठवते का तुला
माज़ी वाट बघत पावसात भिजायचास तू....
लवकर आले नाही की राग वायचास तू...
मी आणलेले गिफ्ट घेत मनात हसायचास तू...
असा का वेडा तू...
असा का वेडा तू...

आठवते का तुला
मी गावाला जाताना किती लेक्चर द्यायचास तू...
पोहचले की फोन कर 100 वेळा बोलायचास तू....
टाटा करायला बस च्या मागे धवायचास तू....
असा का वेडा तू...
असा का वेडा तू...

आठवते का तुला
रोज घरी फोन करायाचस तू...
कधी येणार कधी भेटणार सारखा विचारायचास तू...
आई पप्पा बरोबर बोलायला घाबरायचास तू...
असा का वेडा तू...
असा का वेडा तू...

0 comments:

Post a Comment