Breaking News
Loading...
Wednesday, 13 January 2010गुलाबी गुलाबी थंडी पौषाची
उष्णता वाढवी गोडी तिळाची

पतंग घेतात आकाशात उंच उंच भरारी
नटून ओवसण्यात दंग होते बायकांची स्वारी

१४ जानेवारीला होते मकरसंक्रमण
तिळतिळाने वाढो नात्यातले आपलेपण

सदा राहावा प्रेमाचा रंगसुगंध ओला
तिळ गुळ घ्या अन गोड बोला ! ! !

0 comments:

Post a Comment