Breaking News
Loading...
Monday, 11 January 2010

कुणीतरी लागतं
आपल्याला वेड म्हणणारं,
वेड म्हणताना आपल्यातलं
शहाणपण जाणणारं,
कुणीतरी लागतं आपल्याला साथ देणारं,
पडत असताना अलगद तोल सावरणारं,
कुणीतरी लागतं आपलेपण जाणणारं,
सुख-दूःखाच्याक्षणांना ह्रदयात साठवणारं,
कुणीतरी लागतं
नातं जपणारं,
नात्यातील अश्रुंची
किंमत जाणणारं,
कुणीतरी लागतं आपल्याला आपलं म्हणणारं,
दूर राहूनही
आपलेपण जपणार.

0 comments:

Post a Comment