Breaking News
Loading...
Thursday, 21 January 2010

एकच क्षण हवाय तुझ्याबरोबर बोलायला
सुख तुला द्यायला दुख तुझे जाणून घ्यायला

एकच क्षण हवाय तुझ्यासमोर बसायला
तुला डोळे भरून पाहायला तुझे चित्र हृदयात कोरायला

एकच क्षण हवाय तुझ्याबरोबर चालायला
पुढील आयुच्या शुभेच्या द्यायला आन् अखेरचा निरोप घ्यायला !

0 comments:

Post a Comment