Breaking News
Loading...
Thursday, 21 January 2010

जेव्हा मध्यरात्रीच्या ठोक्याला तुमच्या हृदयाचा ठोका न चुकवता
ती चा फोन येतो, आणि तुम्ही थोड्या वेळा पूर्वीच तिला आठवलेल असत

तेव्हा तुम्ही प्रेमात असतात

तुम्ही प्रेमात असतात
जेव्हा तिचे एसएमएस वारंवर वाचत असतात

तुम्ही प्रेमात असतात
जेव्हा भरधाव गर्दीत ही तुम्ही शांत गतीने पुढे सरकत असतात

तुम्ही प्रेमात असतात
जेव्हा गरज नसतांनाही तिच्या समोर लाजतात

तुम्ही प्रेमात असतात
जेव्हा ती चा विचार येताच हरदयाचे ठोके वाढतात

तुम्ही प्रेमात असतात
जेव्हा कुठल्याही गोष्टीवर तुम्ही दोनदा ह्सतात

तुम्ही प्रेमात असतात
जेव्हा सगळे अवती भवती असतनांही तुमचे नेत्र तिलाच बघतात

तुम्ही प्रेमात असतात
जेव्हा ही कविता वाचतनाही तोच असतो तुमच्या "मनात".......

0 comments:

Post a Comment