Breaking News
Loading...
Sunday, 10 January 2010

प्रेमात तर दोघेही आहोत,
पण इशारा कोण देणार..?


बोलायचे तर दोघांनाही आहे,
पण शब्द कोण देणार..?


भेटायचे तर दोघांनाही आहे,
पण वेळ कोण देणार..?


प्रेम तर व्यक्त करायचय दोघांनाही,
पण पहिलं कोण घेणार..?


स्पर्श तर दोघांनाही हवा आहे,
पण हिंमत कोण देणार..?


तोडायचेत पाश बंधनाचे,
पण साथ कोण देणार..?


सोबत तर हवी आहे जन्माची,
पण हात कोण देणार..?


प्रेमात तर दोघेही आहोत,
पण इशारा कोण देणार..?

0 comments:

Post a Comment