Breaking News
Loading...
Thursday, 25 February 2010
पहिली मैत्री..... पहिलं प्रेम..!

पहिली मैत्री..... पहिलं प्रेम..! नकळत तुझं मित्रत्व मी जेव्हा हसून स्वीकारलं होतं माझ्या भावनांचं विश्व तेव्हाच विस्तारलं होतं तुला रोज बघणं...

तुला दोन मुले जाली मी अजुन शिकतो आहे............ ! :-)

तुला दोन मुले जाली मी अजुन शिकतो आहे............ ! कळत नाही तुज बरोबर की मी कुठेतरी चुकतो आहे, तुला दोन मुले जाली मी अजुन शिकतो आहे............

आपल्याला कोणी आवडणं...

आपल्याला कोणी आवडणं हे प्रत्येक वेळी च प्रेम नसतं आकर्षणाचं स्वप्नं ते आकर्षणंच असतं... मान्य आहे, आकर्षणात प्रेम केव्हा केव्हा दिसतं... पण...

Wednesday, 24 February 2010
no image

आई, तू आहेस म्हणूनचं माझ्या अस्तित्वाचं इथे नांदणं आहे संस्कारांच्या असंख्य चांदण्यांनी हृदयाच्या आभाळभर गोंदणं आहे आई, तुझ्या रागवण्यातही ...

Monday, 22 February 2010
सांग ना रे तुझ्या मनात काय आहे !

खरे सांग ना रे तुझ्या मनात काय आहे ! रात्रीत दडलेली पहाट आहे की मुठीत दडविलेली इवलिशी अत्तराची कुपी आहे सांग ना रे तुझ्या मनात काय आहे.........

Sunday, 21 February 2010
no image

तार्‍यांची मैफ़ल रोज रात्री जमायची, रात्र वाढत जाताच ती खुप रंगायची एक चांदणी मात्र सर्वांमध्ये उठून दिसायची नजर माझी तिला रोज नियमित पहायाची...

एक गोड प्रेमपत्र

खरच विश्वास नाहि मला हेच ते डोळे आहेत का?जे मला नेहमी टाळायचे तेच आज माझ्या प्रेमाने भरुन आले आहेत ! हा भास तर नाहि ना पन मला ते जानवतय… नक...

no image

ना पाहिलं ना भेटलं फ़क्त शब्दांत अनुभवलं कधी साथ देत तर कधी कोवळ्या वादात गुंतलेलं मी ऎकलेय भाव तुझे तुझे शब्द माझ्याशी बोलतात हसत, खे...

Saturday, 20 February 2010
“जीवनात माझ्या येशील का?”

काल पुन्हा स्वप्नात आलीस जीवनात माझ्या येशील का? डोळ्यांच्या त्या नशिल्या प्याल्यात स्वतःला हरवु देशील का? काळ्याभोर् केसांशी खेळ्त पावसात फ...

तीचं माझं नातं अस असावं

तीचं माझं नातं अस असावं कोवल्या उन्हात जसं सोनेरी फुल फुलावं वाटत तीन जवळ बसावं स्वत:शीच गालात हळुच हसावं जमलंच तर् एखाद गाण म्हणावं किंवा न...

विचारीन विचारीन म्हणतोय, पण धाडस होत नाहि ..

ती समोरून आली तरीही शब्दाना बांध फुटत नाहि , विचारीन विचारीन म्हणतोय, पण धाडस होत नाहि ... वर्षे लोटली तरी फ़क्त तिच्यावरच मरतोय , शप्पथ सांग...

no image

जेव्हा तिला वाटत असतं, तुम्ही जवळ यावं जवळ यावं याचा अर्थ, तुम्ही जवळ घ्यावं ! अशा क्षणी चष्मा पुसत, तुम्ही जर शुद्ध काव्य बोलत बसला, व्यामि...

no image

एकदा एका गावात एक माणुस आला. त्याने गावकर्‍यांना सांगितले की त्याला माकडे पकडायची आहेत. प्रत्येक माकडामागे तो गावकर्‍यांना दहा रुपये देईल. ग...

सारंच Zing Zang होतं ( computer professional's funny poem ) vinodi kavita

सारंच Zing Zang होतं ती आली online की माझा पीसी Hang होतो मनात कससंच होवून सारंच Zing Zang होतं कितीही Alt+Ctrl+Delete केले तरी Task manager...

no image

१) बागे मध्ये असतात गुलाबाच्या कळ्या गणपतरावांचे दात म्हणजे दुकानच्या फळ्या २) इतिहासाच्या पुस्तकाला भूगोलाचे कव्हर ……………..च नाव घेते …………… ...

Friday, 19 February 2010
no image

अहो ऐकलं का ? आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...! आम्च्या बाईक च्या मागच्या सीट वर धूळ नेहमीच असते बसुन बसुन त्यावर एखादा संटा,तर कधी एखादी माशीच ...

no image

तू म्हणजे अशी नशा ग्लास इतका फ़ुल्ल भरलेला, की ग्लास सुद्धा होई शराब !!! तू म्हणजे अशी हट्टी की ; आधीच घाट रस्ता आणि त्यात पुन्हा गाडी खराब !...

no image

दिवस " व्हालेंटाइन डे " नंतरचा ती नाही म्हणाली म्हणून त्याने आत्महत्येचा निर्णय घेतला पण त्याचा हा निर्णय त्याच्या अंगावर चांगलाच ...

Thursday, 18 February 2010
no image

आजकाल तो जरा जास्तच शाईन मारतो माझ्या ना हल्ली तो जरा डोक्यातच जातो माझ्या सगळ्या मैत्रीणींशी तो नकळत मैत्री करतो आणी काही दिवसांनी चक्क तिल...

no image

 तीला बोलावलं भेटायला, ठरवलं सारे सांगून टाकायचे, पण ती आली मैत्रिणी सोबत, अन काही बोलताच नाही आले, आणि पुन्हा एकदा, मनातले शब्द मनातच राहून...

मस्त चारोळ्या

****************************************** शब्दांनी कधितरी मझी चौकशी केली होती मला शब्द नव्हे त्यामागची भावना हवी होती *********************...

सागं आठवण आली की काय करायचे ? ... i miss u :(

नाते तुझे हळुवार जपायचे, आठवण आली की अलगद उमलायचे, नको करूस अट्टाहास, सांग कधी भेटायचे, दरवेळी मात्र मीच वीचारायचे, तु फक्त हो म्हणायचे, साग...

no image

पावसाळ्यातील प्रेमपत्र..... तुझी आठवण येत नाही असा एकही दिवस जात नाही, रात्र तर विचारुच नकोस. पावसाळी ऋतू सुरू झालाय पण पाउस पडत नाही. मला ज...

Wednesday, 17 February 2010
Tuesday, 16 February 2010
no image

प्रत्येक माणूस प्रेम करतो. प्रत्येकाची प्रेम करायची स्टाईल वेगळी असते आणि प्रत्येकाच्या प्रेमाचा रंगही वेगळा असतो. तांबडा ! "मै तुम्...

no image

एकदा एका माणसाला त्यच्या घोड्यासमवेत एक नदी पार करायची असते. परंतु त्याला नदीची खोली माहीत नसल्याने तो तिथेच काठावर विचार करत बसतो. मदतीस...

no image

आपल्यालाही आवडलं असतं... रोज संध्याकाळी तिला चौपाटीवर फिरवायला, तिच्या निळ्या डोळ्यांत स्वतःला हरवायला, वाळूत बंगला बांधता बांधता.. आलं असतं...

no image

घन रानी साजणा ! मी कशी तुझ्यासवे चुकले वाट रे, सांग ना घन रानी साजणा ! भिरभिर वाऱ्याची थरथर पाण्याची अवखळ सजणी मी मनभर गाण्याची तरी बाई सूर ...

no image

आहे बरेच काही सांगायला मला काळीज ठेव तूही ऐकायला मला! ठेवून ओळ गेली माझ्या वहीत ती (झाला उशीर थोडा वाचायला मला) असतो कधी इथे मी, असतो कधी ति...

no image

सगळ्या प्रेमकथांची सुरुवात गोड बोलण्यानंच होते सगळ्या प्रेमकथांची अखेर मटार सोलण्यानंच होते! प्रेमात दोघं असतात तेंव्हा सगळं गुलाबी वाटत असत...

no image

जेंव्हा मी हरवुन जाईन, तेंव्हा तु मला शोधशील ना? जेंव्हा मी एकटा पडेन, तेंव्हा तु मला सोबत करशील ना? चालताना पाय मझे डळमळतील, तेंव्हा आधाराल...

no image

खरच तुला माझ्या जीवनातून जायच होत का? प्रेमाच्या सुंदर जगात मला दुःख द्यायचे होते का? पहिल्याच भेटीत माझे हृदय मी तुला दिले हृदयातच नव्हे तर...

no image

1 व्याकरणाच्या तासाला शिक्षिकेनं मोरूला विचारलं, ” काय रे, `मी सुंदर आहे’ या वाक्याचा `काळ’ कोणता?” तिच्या चेहेऱ्याकडे पाहून मोरूनं उत्तर दि...

no image

भोजराजाकडे एक बहुरुपी गेला. राजाने त्याला आपले सोंग घ्यायला सांगितले. थोड्याच वेळात हुबेहुब त्या राजाप्रमाणे बनून, तो बहुरुपी राजसभेत शिरला....

उत्तर एकाचे तरी देशील का ?

उत्तर एकाचे तरी देशील का ? जीतकी ओढ मला तुझी तितकीच तुलाही आहे का ? जीतके प्रेम माझे तुझ्यावर तीतकेच तुझही तीतकेच तुझही आहे का ? मी समोर नसत...

no image

सासरेबुवा सासरेबुवा काय तुमची कथा, अहो काय तुमची कथा? तुमची होते गंमत मात्र आमची होते व्यथा. अहो काय तुमची कथा. सासरेबुवा सासरेबुवा काय तुमच...

no image

प्रेम कधी मागून मिळत नाही ते आतून जाणवावं लागतं, नजरेतून कळलं तरी शब्दांतून सांगावं लागतं... रोज तुझी आठवण येते आणि रोज डोळ्यांत पाणी उभं रा...

no image

नेहमीच वाटत कोणीतरी आपलस व्हाव् सुखदु:ख् वाटुन घेणार कोणीतरी असाव् नेहमीच वाटत माझ्यावरही प्रेम करणार कोणी असाव् ह्रदयात सामावून घेणार कोणीत...

no image

एकदा तरी आयुष्यात कुणी असे भेटावे, ज्याला आपल्या मनातले सर्व काही सांगावे, सांगता सांगता आयुष्य पूर्ण सरुन जावे, आणि सर्तानाही आयुष्य पुन्हा...

no image

झपताल त्रिताल एकताल इत्यादी भारतीय संगितातील ताल ठारावीक मात्रांमधे बसवले आहेत. त्यामुळे त्या तालांतल्या तालचित्रांना काहीतरी चौकट आहे. प्रस...

no image

काही गोष्टी अशा असतात, की त्या समोराच्याला सांगायच्या असूनही आपण सांगू शकत नाही. मी माझं प्रेम व्यक्त करायला हवं होतं की नाही , हा प्रश्न मल...

no image

एकूणच स्त्रियांची वैचारिक पातळी (??) आणि शाश्वत उत्तरांचा अभ्यास करुन आम्ही प्रेमपत्राचा एक नमुना बनविला आहे. तो पुढे देत आहे. ( पहिली गोष्ट...

no image

प्रिय अमुक अमुक , माझं पत्र पाहून दचकली असशील ना? थांब , थेट मुद्द्यालाच हात घालतो . हे बघ, ते प्रेमबीम काय आपल्याला कळत नाय, पण एकच सांगतो ...

Sunday, 14 February 2010
no image

हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत.........  " इश्य..... " म्हणून मन खाली घालतच नाहीत..... हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत, " न...

no image

एवढे एक करशील ना ? शब्दांत नाही सांगता येणार  डोळ्यांतुन समजुन घेशील ना ? अस्वस्थ होइन मी जेव्हा  धीर मला देशील ना ? माझ्याही नकळत दुखावले त...

no image

माझं आपलं असं प्रेम !!!!   चंद्र सुर्य आणून देईन, पदरात घालीन लक्ष तारे ! बांधून ठेवीन तुझ्या दारी, तुझ्या केसांशी खेळते वारे !!!   असं मी म...

Friday, 12 February 2010
no image

( तो हातात गुलाब घेवून , चेहर्यावर क्रिमचा लेप लावून व्हेलेंटाईन डे च्या दिवशी तिला रस्त्यात गाठतो ) पुढे ... तो - व्हिल यू बी माय व्हेलेंटा...