Breaking News
Loading...
Wednesday, 31 March 2010
Tuesday, 30 March 2010
no image

दु:खानंतर सुख आल्यावर माणूस जरा गोंधरतो "असं अचानक सुख का?" असं देवाला विचारतो आधीतर दु:खी माणसाला सुख ओळखताच येत नाही नशिब इत...

Friday, 26 March 2010
तूला आवडत ना म्हणून एक घरटं बांधायचं,

तूला आवडत ना म्हणून एक घरटं बांधायचं, आपण दोघांनीही गोळा केलेल्या गवतापासून, तोडकं मोडकं का होईना,पण आपला दोघांचं छानसं असं घरटं बांधायचं, ...

no image

वळवाच्या पावसाकडून कधी गुन्हा घडायचाच रपरपणाऱ्या सरींनी रानात धुरळा उडायचाच - महादेव बुरुटे, शेगाव (जत, सांगली)  --------------------------...

Thursday, 25 March 2010
no image

या क्षणाला जर आलीस परत. तरच कदाचीत जगेन मी, पुढच्या क्षणाला जरी आलीस धावत, तेव्हां या जगातच नसेन मी.. तु नसतांना कळतय मला महत्व तुझ्या असण्य...

no image

एकमेकांचा निरोप घेतांना खुप् दुःखी होतो आपण लवकरच परत भेटायच असही ठरवल होत आपण अश्रूंना मोकळी वाट करुन खुप रडलो होतो आपण रडायच नाही असे ठर...

Wednesday, 24 March 2010
तुझ्याचसाठी

तुझ्याचसाठी तु नाद खुळा... तु माझा पुरा मनातली चांदणी तुझ्याच साठी.... तु भाव प्रीतीचा तु मोह मनीचा गालावरची खळी तुझ्याच साठी.... तु भ्रमर क...

no image

Pune IPL Team notice board: 1." फलंदाजा कडून धावा निघत नसतील तर मैदानावर उगीच टवाळक्या करत बसू नये " 2. गोलंदाजांनी चे...

Monday, 22 March 2010
no image

आहे एक वेडी मुलगी ,कस सांगू तिला सारखी विचारत असते ,GIRLFRIEND आहे का तुला ? आहे ती सुंदर, दिसते ती मस्त, माहित नाही ''फक्त मित्र &#...

no image

अशी कशी ग तू.... अशी कशी ग तू.... स्वप्न दाखवून स्वप्न तोडतेस तू, डोळ्यातून अश्रु काढतेस तू, अन् पुन्हा तेच पुसायलाही येतेस तू, अशी कशी...

no image

तुझ्या आठवनिनी पापणी ओली केली ... कुठुन तरी मनात माझ्या तुझी आठवण आली, स्वस्थ कशी बसेल, तिने पापणी ओली केली ... ॥१॥ आठवण तुझी नसानसांना धक्क...

no image

Full……….. time passss……..    फोनची बेल वाजते. (तो चुकीचा क्रमांक लागलेला असतो.) पहिला(फोन करणारा पुणेरी) : हेलौ.. दुसरा : बोला.. पहिला : देश...

no image

एकदा मला आकाशात एक परी दिसली हसली बघून माझ्याकड़े म्हणते कशी मला..... माग काय हव ते मी म्हणालो... सुन्दर आयुष्य दे मला जिथे असेल फ़क्त सुख न...

Sunday, 21 March 2010
no image

"तुझ्या श्वासात राहत होतो मी तुझ्या आठवणीत जगत होतो मी रोज रात्री स्वप्नात माझ्या फ़क्त तुलाच पाहत होतो मी त्या सरसरत्या पावसात त्या ओल्...

no image

प्रेमाची एक वेगळी भाषा आणि संदर्भ असतात , हे या टप्प्यावरून गेल्यावरच समजतं . काहींच्या मते , ही भाषा डोळ्यांनी व्यक्त होऊन मनाला समजते , त...

no image

पुणेरी माणसाला पुणेरी मराठीच समजते .  म्हणून मानवीय स्रोत विभागाने  (Human Resources Department)  सर्व सूचना पुणेरी मराठीतून द्याव्यात अशी आ...

no image

अशेच बसले होते समुद्रकिनारी तुजे नाव वालू वर लिहत पण वारा बघ ना संत वाहत नाही समुद्र शांत आहे पण किनारा लाटेस व्याकुळ सूर्यास्ताला का दोघांच...

Thursday, 18 March 2010
no image

आयटीतले जोडपे नवरा बायको ( किंवा जे काही रिलेशन असेल ते ) अशी जोडपी संगणकमय होऊन गेलेली दिसतात. चोवीस तास एकच क्षेत्र....जेवणखाण, भाजी आणणे...

no image

नेहमी मला लपून-छपून बघत असतोस पण मी दिसली नाही की मग मात्र गोंधळून जातोस इमारतीखाली येउन रोज मी जाण्याची वाट पाहत असतोस पण मी आले की मात्र आ...

no image

याक्षणी आठवतेस तू... न चुकता करावा तुला फोन मग, उगाच तु चेष्टा करून बोलावं बोलता-बोलता असाच वेळ निघून जावा... याक्षणी आठवतेस तू... फोन हाती ...

Wednesday, 17 March 2010