Breaking News
Loading...
Wednesday, 30 June 2010
no image

इथे केवळ फालतूपणा केला जाणार आहे याची सुज्ञ वाचक नोंद घेतील च !! झंप्या अन चम्प्या शाळेत उशीरा येतात .... शिक्षक : काय...

काय माहीत कशी असेल ती !!!

काय माहीत कशी असेल ती !!! सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती, गालावर सुरेख खळ पडून हसेल ती, कारण नसताना खोटीच रुसेल ती, काय माहीत कशी असेल ती ! एकुलत...

Monday, 28 June 2010
नविन मराठी विनोद

आजीची शेती  : एक म्हातारी मरतेवेळी तिच्या नातीला जवळ बोलावून म्हणते, "पोरी,मला आता कोणत्याही क्षणी देवाघरून बोलावणे येऊ शकते.माझ्यानं...

no image

आत्ताच डोळ्यात गळून गेली जी आठवांना विसरून गेली. होते अश्रू नीकट काळजाच्या डोळ्यात सारे भिजवून गेली. मी जागुन आयुष्य काढलेले ही रात्र झोपे...

no image

तुझ्याशी बोलताना, मी तुझ्या डोळ्यात पाहतो, फक्त मीच त्या पाण्यात नाहतो. जेव्हा पापणी लवते, त्याच पाणी रूपात तुझ्या ओठी येतो, हळूच ओठ पाणीद...

no image

भेटूया का?.. ओथंबलेल्या घनात .. त्या रिमझिमत्या पावसात .. नको उघडूस ती छत्री, जरा भिजुदेत ना सरी भेटूया का?.. झोंबत्या गार वाऱ्यात .. त्या क...

no image

"सांगू शकत नाही मी तूला तू आहेस तरी किती सूंदर शब्द-शब्द वेचून केली जरी कविता तिला ही येणार तुझी सर || १ || सांगू शकत नाही मी तूला तू आ...

Friday, 18 June 2010
no image

दुर दुर माझ्या स्वप्नांमध्ये  एकदा तरी चालत येशील का?  जग आज वेगळे असेल तुझे  स्पनांत तरी माझी होशील का...?  मी आहेच असा खुळा वेडा  तुझी स...

no image

पुन्हा प्रेम करणार नाही.....   भेट आपली शेवट्ची असुन निरोप घेत आहे… वरुन शांत असले तरी ह्र्दयात रडत आहे… जात आहे सोडुन मला नाही अडवणार मी ...

Thursday, 17 June 2010