Breaking News
Loading...
Wednesday, 28 July 2010


माझ्या आयुष्याची सुरुवातही तुच
आणि माझा शेवटही तुच

जो बोलेल प्रेमाचा शब्दनशब्द
तो आवजही तुच

जिच्यावर केल होत
कधी मनापासुन प्रेम मी
आजही माझ्या स्वप्नातली
ती परीही तुच

जिंकलीही तुच आणि
हरलीही तुच

तो खेळ माझ्या आयुष्याचा
केलासही तुच

माझ्या स्वप्नही तुच
आणि ध्येयहि तुच

तु माझी आहेस ???? कि तु माझी नाहि ????
असं का वाटतय.......!!
का मनाला पडलेला हा प्रश्नही तुच.....??

0 comments:

Post a Comment