Breaking News
Loading...
Wednesday, 11 August 2010

माझी माय असते गावाकडे
डोळे तीचे सगळे माझ्याकडे
एकदाही नाही विचारल तुला
येतीस का ग इकडे

सकाळी पोळ्या करता करता
कधी चमक भरायची कमरेत
तेव्हा एकदाही नाही बाम
लावू वाटला ग तुला

एकदा जत्रेला जायचं होतं मला
तेव्हा भात उतरताना टार्कन
आलेला फोड पाहून यात्रेतन
चिमटाही नाही आणू वाटला ग तुला

माझ्या चुका बापा पासून
नेहमी लपवत तू होतीस
तेव्हा एकदाही नाही वाटलं
बाप ओरडेल का ग तुला

आज आहे मी त्या वळणावर
ज्या वळणावर तू होतीस
तेव्हा तुझे ते बोल आठवतात
"बाबा माय हाय तर सगळ हाय
बाकी कुनाचं कोन न्हाय "
कुनाचं कोन न्हाय...............

Submitted by: विशाल
ईमेल : vishu273@gmail.com

0 comments:

Post a Comment