Breaking News
Loading...
Wednesday, 4 August 2010

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

मन होतं माझं कुठेतरी हरवलेलं,
पण तरी ते तुलाच शोधत होतं,
तुला खरच ओळखता नाही आलं,
ते फक्त तुझ्यासाठीच झुरत होतं.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

नुसतेच बघायचे, न बोलता
हे तुझे नेहेमीचे
ओठ मुके, नजर खाली
मला कसे कळायचे?

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

वाट पहाणे तुजी
हाच राहिला एक ध्यास
दुसरा विचार नाही मी करत
तूच जीवन तूच आहेस श्वास

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

पाहशील जिथे जिथे नजर उचलून
मीच असेल उभा ओठांवर स्मित घेऊन
आलेत कधी जर तुझ्या डोळ्यात दुखांचे अश्रू
तुला सुखाचे आनंदाश्रू तिथे तिथे देऊन


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

मिटलेल्या डोळ्यांमध्ये
तुझेच प्रतिबिंब
बेमोसमी पावसात नुस्ता
भिजलोय चिंब चिंब


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

तुझ्या प्रेमाचा रंग तो
अजूनही बहरत आहे
शेवटच्या क्षणा पर्यंत
मी फक्त तुझीच आहे


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

विरहातही प्रेम असत
प्रेमात सगळ माफ असत
सजा देणारे तुम्ही आम्ही कोण
प्रेमच प्रेमाची परीक्षा पाहत असत


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

मऊपण काय असत
हे तिच्या एका स्पर्शाने सांगितलं
त्या एका स्पर्शातच मी
तीच प्रेम मागितलं


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

प्रीतीचे ते उमलते फुल
आठवणीत आहे दरवळत
तुझ्या प्रेमासाठी भांड- भांड भांडलो
तरी तुला कसे नाही कळत


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

रुसून बसने तिचे
मला खूप आवडते
काही न बोलता ओंजळीत टाकली फुले
की मिठीतच स्थिरावते


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

झोका घेताना
येणारी तुझी आठवण
म्हणजे तुझ्या सोबत घालवलेल्या
गोड क्षणांची साठवण


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

डोळ्यांच काय
ते नेहमी पाणावतात
माझ तुझ्यावरच प्रेम
अप्रत्यक्षपणे खुणावतात


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

तू आणि पाऊस,
असेच अवेळी येता,
नको नको म्हणता,
चिंब चिंब करून जाता........


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

माझ्या प्रत्येक श्वासात
तुझ्या आठवणींचा गंध आहे
दूर बघ तो पारवा
कसा आपल्यातच धुंद आहे


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

आठवणीच्या हिंदोळ्यावर
तुझे माझे भेटणे
एकांती पावूल वाटेवर
तुझ्या आठवणीतच माझे चालणे


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

अंतर ठेवून ही
बरोबरी राखता येते
दूर राहून ही प्रेमाची
गोडी चाखता येते.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

मन भिजून जात ना,
ऐनवेळी पावसान गाठल्यावर..
अगदी तसाच वाटते मग,
तुझ्या कुशीत मिटल्यावर..


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

गुलाबा सारखे
रूप तुझे देखणे
ओठातल्या शब्दांनी
धुंद मला करणे


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

गालावरची खळी पड़ते
डोळ्यात तुजे स्वप्न रंगवतो
का बर असा मी
स्वताला तुझ्यात गुंतवतो


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

डोळ्यातल्या स्वप्नाला
कधी प्रत्यक्षातही आन
किती प्रेम करतो तुझ्यावर
हे न सांगताही जाण


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

0 comments:

Post a Comment