Breaking News
Loading...
Saturday, 30 October 2010
Friday, 29 October 2010
खर प्रेम..........True Love

पहिल्या सरीचा पहिला थेंब म्हणजे प्रेम मनात पेटलेला गारवा म्हणजे प्रेम सावरता आवरता येत नाही ते म्हणजे प्रेम एखाद्यच्या नावाच कपाळावरच कुंकू ...

no image

१. होती एक कोणी तिच्यासाठी झुरत होते मन माझे, कळ्ले ना तिला कधिच काही,काय हाल झाले माझ्या मनाचे???? विस्कटले स्वप्न जे नयनी पाहिले मी,आशेवर ...

no image

मी एक स्वप्न पाहिलं, कोणावर तरी प्रेम करायच, स्वप्न पूर्ण झालं..... मी एक स्वप्न पाहिलं, तुला आपलसं करायच, स्वप्न पूर्ण झालं..... मी एक स्वप...

शेल्ल्फोन-Marathi-vinodi-katha

( लय्भारी,,,म्हंजी अक्शी फुल्टूफट्याक ...वाचायला थोडा त्रास झाला ....पण खूप गमतीशीर संवाद आहेत ..मूळ लेखक कोण हे माहित नाही ) अलीकडेच सातार...

Thursday, 28 October 2010
no image

पावसाची गुंज पाखरांची कुजबुज का ऐकू येत नाही सावलीची अलगुज रीता आहे वारा गंध वेडा तो नाही सूर तेच  तरीही रास रंगला नाही आस तुझी, ध्यास तुझा,...

Wednesday, 27 October 2010
no image

जरा हे वाचा....विचार करा १०० रुपये एखाद्या गरिबाला द्याला आपल्याला जास्त वाटतात पण तेच हॉटेलमध्ये उडवायला कमी वाटतात. ३ मिनटे देवाची आराधना ...

नसता बोलला राज तर...

नसता बोलला राज तर... नसता बोलला राज तर... काय झाल असत आज? कुणी ऐकली असती त्या मराठी मनाची साद ...... परोपकारी साधा भोळा असाच राहिला असता थोड...

Tuesday, 26 October 2010
no image

आयुश्यात कधी तरी माझी आठवन काढ्शील का ???? मी या जगात नसेन, तेव्हा माझ्यासाठी दोन अश्रु गाळ्शील का ???? खुप प्रेम केलं तुझ्यावर,आणि शेवटपर्य...

Monday, 25 October 2010
महाराष्ट्रातील मुलींचे प्रकार ......मस्तच !!!!

माहीत नाही कुणाच्या डोक्याची उपज आहे, पण आहे मात्र मस्तच !!!! आम्हाला हा भाग इमेलने पाठवलेला आहे. याचे लेखक कोण माहीत नाही. कुणाला यावर आ...

माझ्या चारोळ्या ...........प्रथमेश राउत.

१.स्वप्नांच्या मागे धावु नकोस,  स्वप्न सगळीच पूर्ण होत नाहित... उरतात ते फक्त उसासे, अश्रु पण खाली ओघळत नाहित....  २.आयुष्यात झालेली जखम, कध...