Breaking News
Loading...
Monday, 4 October 2010




  


 Lyrics of Marathi serial Majhiya Priyaala Preet Kalena title song which I liked most.... 

 घेवून येशी कोवळे ऋतु सुगंधी सात हे
नवीन भाषा कोणती नजर काही बोलते
साऱ्या सरी या माझ्याचपाशी चिंब तू होईना
माझिया प्रियाला प्रीत कळेना

नवीन तारे चंद्र नवा हा
नवीन आहे ऋतु हवासा
अनोळखी हा बहर घेऊन पुन्हा पुन्हा भेटना
माझिया प्रियाला प्रीत कळेना




0 comments:

Post a Comment