Breaking News
Loading...
Monday, 29 November 2010

निसर्गाचा भाग होते मी
पानांना माझ्या हवा हलवायची ती
पक्षी तर माझे मित्रच होते
प्रत्येक गोष्ट सागायचे
घरट करून माझ्या कुशीत राहायचे
मानवावर माझे अनेक उपकार होते
आणखी काही उपकार मी
करणार होते
हवे सोबत झुलणार होते
पक्ष्याचे बोलणे ऐकणार होते
पाण्याला मी अडवणार होते
पक्ष्याचे घरटे बांधणार होते
पण आता मी निर्जीव झाले होते
मानवाने मला माझ्या जागेवरून
पाडले होते
मोडले होते
जगण्याचे अधिकार हिसकावले होते
मी वृक्ष राहिले नव्हते........

साभार - कवियेत्री : प्रिया उमप

0 comments:

Post a Comment