Breaking News
Loading...
Monday, 1 November 2010

तू प्रेमात पडला आणि माझ प्रेम
बघायला विसरून गेला

तुझी प्रत्येक बडबड ऐकतेय पण मला
जे ऐकायचय ते सांगायला विसरून गेला

मी हो म्हणील कि नाही याचा
तू स्वतःच विचार करून गेलास

फुलणाऱ्या माझ्या प्रेमावर
अशुभ विचार तू करून गेलास
नुसतच बघितलं डोळ्यांमध्ये
प्रेम बघायचं विसरून गेलास

सागायचं बरच काही होत तुला
सागायचं तू विसरून गेलास
विचारणार मी हि होते
पण अडवायचं तू विसरून गेलास  
साभार - कवियेत्री: प्रिया उमप

0 comments:

Post a Comment