Breaking News
Loading...
Friday, 18 February 2011

तू असशील तुझ्या जगात सुखी
इथे तुझ्या नावाचे श्वास घेतो मी
ओंजळीत समेटून अश्रू सारे
तुलाच त्याचे अर्घ्य देतो मी 

तुला कळेलच, उशिरा का होईना
माझं प्रेम नव्हतं इतकं व्यवहारी
दिल्या-घेतल्याचा हिशोब ठेवलास
पण तू राहशील प्रेमाशिवाय भिकारी

कधी कधी उगाच वाटतं मला
काय पाहिलं होतं मी तुझ्यात
तुझ्या-माझ्या नात्याचं भविष्य
तेव्हापासूनच होतं तळ्यात-मळ्यात

इतकं सारं सोसून, पाहूनही
मी माझ्या नशिबावर थक्क आहे
दारं उघडी ठेवलीत मी हृदयाची
पुन्हा प्रेमात पडण्याचा मलाही हक्क आहे

आंतरजालावरून साभार - ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक / कवी

0 comments:

Post a Comment