Breaking News
Loading...
Wednesday, 6 April 2011

 
चांदण्या रात्री तू माझ्या सोबत असावा
चंद्र पण तेव्हा लाजून बघावा

तुझ्या कुशीत मी कधी शांत पडावी
आणि हळूच तू मला कुरवाळत राहावा

एक एक शब्द ते भारी वाटावा
खेळ तो फक्त नजरे चा असावा

तो फक्त तू आणि मी समजावा
चांदण्या रात्री तू माझ्या सोबत असावा..


साभार - कवियेत्री : रुची

0 comments:

Post a Comment