Breaking News
Loading...
Friday, 27 May 2011


 या  विश्वासाच्या  बळावरच  आज  जागी  आहे  देवा .
                  तुझ्या  या  बोलण्यावरच  आज  केली  आहे  सेवा ..
                  
                                              काय  करू  एक  माणूस  आहे  मि ..
                              तुझ्या  इतका  नाही  कळला  कधी  मला ..
                                                                                   
                                                                                   म्हणून  आले  आज  दारी  तुझ्या  देवा ..
                                                                                             भरून  दें  झोळी  आज  पसरवली  तुझ्या  पाया !

साभार  कवीयेत्री - रुची

0 comments:

Post a Comment