Breaking News
Loading...
Thursday, 15 September 2011


 महाराष्ट्राच्या मातीमधुनी आवाज उठतो मराठीचा
 सह्याद्रीच्या रांगामधूनी सूर्य उगवतो मराठीचा
 कीतीही डोंगर पोखरले परक्यांनी तरीही
 सह्याद्री सांधला हा बहुमान मराठीचा
 कण्हत्या सह्याद्रीच्या पोटामध्ये
 घुमतो आवाज मराठीचा
 एकतेची साद घेवुनी
 संवाद मराठीचा
 शब्द चिंगार
 आवाज मराठीचा
 संस्कार दिसे खुलुनी
 साजशृंगार माय मराठीचा
 हाती तेजोमय तलवार तळपते
 रणांगणात गर्जतो यलगार मराठीचा
 गरजले परके सारे जरी घरात आपापल्या
 नभी उठतो बुलंद आवाज हा ललकार मराठीचा
 शिवबाची ज्योत ह्रदयी ठेवतो तेवत, बाणा मराठीचा
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
.झेंडा स्वराज्याचा..
 झेंडा शिवराज्याचा..

 गर्जा महाराष्ट्र माझा
 जय शिवराय !!!!!
 

0 comments:

Post a Comment