Breaking News
Loading...
Wednesday, 21 September 2011


अशाच एका तळ्याकाठी बसली होतीस तू???
आठवणीत कोणाच्या रमली होतीस तू????

निळ्याभोर आकाशातील उनही तुला लाजले???
नको तुला त्याची झळ म्हणून मेघ पुन्हा वाजले???

तुझ्या नाजूक डोळ्यांची काय तुलना करू मी??
तुझ्या सोज्वळ हास्याची काय कल्पना करू मी??

नशिबात ज्याच्या असशिल तू………….
सुख आणि सुखच त्याला देशील तू…….

ओठावर नाही शब्द माझ्या……………
वीसावली कविता माझी तारुण्यावर तुझ्या…

साभार-कवी :......प्रथमेश राउत......

0 comments:

Post a Comment