Breaking News
Loading...
Friday, 7 October 2011


मुलगी sms करते : हाय बेबी :*
मुलगा: हाय जान .........(sending failed)

मुलगी : आर यु देयर ?? :(
मुलगा: yes yes..आहे मि इथे बोल ना .....(sending failed)

 
मुलगी: आर यु इग्नोरिंग मि ओर व्हाट?? :X
मुलगा: हनी..नाही ग, आहे मि इथेच बोल ....(sending failed)

मुलगी: इट्स ओवर ..पुन्हा बोलू नकोस तू माझ्याशी कधीच !! :@
.
.
.
.
.
.
.
.
मुलगा: गेलीस उडत...म्हस्नात जा !!!! :@  ....(message send) :-D
:-D:-D:-D:-D
 

0 comments:

Post a Comment