Breaking News
Loading...
Thursday, 6 October 2011

मुलगा : नाही .............

मुलगी खूप दुखी होते... तिला इतके वाईट वाटते .....
...
कि त्याला म्हणते का नाही आवडत मी ??? आणि रडायला लागते.... :'(
...
मुलगा : तू मला असे कुठे विचारले कि मी तुझ्यावर प्रेम करतो का.?

मुलीला खूप आनंद होतो....... अय्या ..  तू खरेच इतके प्रेम करतो माझ्यावर ..???
.
.
.
.
मुलगा : नाही.........नाही................नाही............ पोपट :P
:-D :-D :-D :-D :-D 

0 comments:

Post a Comment