Breaking News
Loading...
Thursday, 22 December 2011

अग काय करतीयेस
नाश्ता करायला येतेस न आई हाक मारत होती...
हो ग आलेच मी ...आणि बघितलं तर काय
आई ने शिरा केलता ....
आणि मग काय उभी राहिली तुझी आठवण.....

तुला हि शिरा खूप आवडायचा
एकदा मी ठरवलं कि तुझ्या साठी शिरा करायचा
आणि त्यादिवशी मी आई कडून शिरा शिकायचं ठरवलं...
मग सकाळी लवकर उठून शिरा करायला घेतला
आईने सांगितलं तस सर्व केल....
नेमक त्यात मी साखर एवजी चुकून मीठ टाकल होत ....
तो शिरा मी न टेस्ट करता तुला घेयून आले...

आणि मी तो शिरा तुला खायला दिला ...
तो तू टेस्ट केला आणि म्हणालास कि
वाह वाह !!! क्या बात है ......
आज पर्यंत मी असा शिरा कधीच नाही खाल्ला ...
मग मी म्हणाले खर्च का रे चांगला झाला आहे ...
त्यावर तू म्हणाला खर्च खूप छान झाला आहे...
मी म्हणाले बघू मला टेस्ट करू दे मी अजून नाही खाल्ला
तू म्हणालास नाही हा फ़क़्त माझ्यासाठी आहे..... तू पण नाही खायचं..मी एकटा खाणार आहे ...
तरी हट्ट करून मी तो टेस्ट करून पहिला आणि मला कळाल कि मी कसा केला होता तोः शिरा.....
आणि माझ्या डोळ्यात पाणी आले ....मी म्हणाले कसा काय खाल्लास तू तो शिरा
तर मला गठ्ठ मिठीत घेत महानाल्स ...अग वेडाबाई तुझ्या प्रेमाचा गोडवा आहे ना त्यात
म्हणून तर तो गोड लागतोय ना मला ...आणि मग काही वेळ मी तुला अशीच बिलगून बसले...

अग गार झाला तो शिरा...... माहित नाही कुठे लक्ष असत ह्या मुलीच?
आई तुला कस सांगू ...कुठे लक्ष असत ते....:-P ;-) :-D :-D :-D


आंतरजालावरून साभार - ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक / कवी

0 comments:

Post a Comment